Wij proberen onze website toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen met beperkingen door handicap of ziekte.

Heb jij nog suggesties of tips, mail ons!! bureau@fgl-limburg.nl

Dit is een site gemaakt door gehandicapten en chronisch zieken voor gehandicapten en chronisch zieken.

DOELSTELLING CHAT4U2
Het leggen en onderhouden van contacten in de wereld van chronisch zieken en gehandicapten en daar buiten. Om te komen tot de bouw en uitbreiding van een website (virtuele ontmoetingsplaats/ digitaal lotgenoten contact) die gemaakt is dóór chronisch zieken en gehandicapten vóór chronisch zieken en gehandicapten. Daarbij staat centraal dat de website voor een zo groot mogelijke groep mensen bereikbaar/toegankelijk moet zijn en een scala aan informatie gaat bieden.

Wij zijn tegenwoordig onder de FGL te vinden op Facebook en twitter, kijk voor de link naar FGL

Veel plezier op onze site, gemaakt voor jou.

Team chat4u2