Disclaimer

Chat4u2 besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website van chat4u2 onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van chat4u2 geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Chat4u2 kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie die zijn geplaatst op deze website.